Als leraar is lesgeven het liefste dat ik doe. Ik probeer zoveel mogelijk geregel en rompslomp te vermeijden.

Met programmatuur op maat is alles  en iedereen op de juiste tijd op de juiste plaats. Soepel plannen en roosteren bijvoorbeeld geeft al zoveel rust. Rust om je werk als docent goed te kunnen doen.

Op een school maak je als docent deel uit van een aantal processen binnen een school. Het doel is om zowel leraren als leerlingen elke schooldag weer op de juiste plaats en op de juiste tijd met elkaar in contact te brengen voor kennisoverdracht. Maar voor je het weet ben je als docent meer bezig met regelen dan met lesgeven. Terwijl dat laatste nou juist is wat je het liefste doet.