Altijd in ontwikkeling

Wij willen onszelf en onze producten continu blijven verbeteren. Vanuit contact met verschillende scholen waarmee wij samenwerken worden er telkens weer verbeteringen aangebracht in de applicatie. Eén van de ontwikkelpunten is bijvoorbeeld het koppelen van het programma aan agenda's van docenten en leerlingen in het leerlingvolgsysteem. Hierin wordt direct de te bestuderen stof weergegeven. Dit biedt ouders goed zicht op het studietraject van hun kinderen.

Geïnteresseerd? Download de brochure 
en ontvang gratis 2 handige rekenoefeningen voor het digibord die (bijna) elke leerling leuk vindt om te doen.

Wel even registreren van tevoren en - geen nood- wij gaan uw mailbox niet vol laten lopen met nieuws van Shape Software voor Scholen. 

Plannen en informeren

Door gebruik van een op maat gemaakte importmodule kunnen alle basisgegevens automatisch worden ingevoerd. Het daadwerkelijk maken van het rooster, inclusief surveillanten en lokalen, verloopt zo goed als volledig automatisch. Dit alles levert een roostermaker een tijdsbesparing op van vele uren ten opzichte van andere methoden.


Alles op het juiste moment op de juiste plek

Het tweede deel van het proces rond proefwerkweken omvat de logistiek rond het zorgen dat alle proefwerken op het juiste moment op de juiste plek zijn. De applicatie biedt de mogelijkheid alle proefwerken overzichtelijk te verzamelen en te printen. Het is niet langer nodig alle proefwerken per klas handmatig af te tellen en te organiseren. Met zorgleerlingen die hun toets in een ander lokaal of afwijkende vorm moeten maken wordt rekening gehouden. Het gehele proces wordt op deze manier overzichtelijk, gemakkelijk en de kans op het maken van fouten wordt tot een minimum beperkt!